Upgrade bouwkundige brandveiligheid van 78 appartementen in Bilthoven

Bij Kinket Brandpreventie hebben we altijd een kritische blik als het gaat om het analyseren, inventariseren en uitvoeren van brandpreventie maatregelen. Dat kunnen we het beste vertellen aan de hand van dit praktijkvoorbeeld.

Opdrachtgever:

Woonstichting SSW Bilthoven / Upgrade bouwkundige brandveiligheid appartementencomplex

Aanvankelijke Opdracht:

Manchet monteren rondom de schacht in de cv-kast van twee proefwoningen.

Onze aanpak

Op basis van een extern adviesrapport kreeg Kinket Brandpreventie de opdracht brandmanchetten te monteren rondom de aan- en afvoerleidingen van CV-kasten op de schachtenwand. Aanvankelijk zou het gaan om 2 woningen. Bij de eerste woning constateerden wij dat de brandwerende schacht niet voldeed aan de wettelijke eisen. De achterconstructie was van houtwerk en de gipsplaten waren niet goed gemonteerd zonder naadloze verbindingen. Dat geeft bij brand nog geen vijftien minuten brandvertraging, terwijl dertig minuten de wettelijke eis was. Deze essentiële informatie ontbrak in het rapport.

Onze opdrachtgever gaf toestemming om de schachten in twee proefwoningen te renoveren. Tijdens die handeling bleken de aan- en afvoerleidingen los te zitten in de schacht. Dat is een heel gevaarlijke situatie, want er ontstaat kans op koolmonoxidevergiftiging. Kinket Brandpreventie kreeg daarna toestemming voor de renovatie van alle 78 appartementen. Overal bleek dat de schachten exact hetzelfde waren opgebouwd. Er is vervolgens een installatiebedrijf ingeschakeld. Dankzij een efficiënte samenwerking hebben we de overlast voor bewoners tot een minimum weten te beperken. Wij sloopten de schacht, de installateur verving direct de leidingen waarna wij de nieuwe brandmanchetten konden monteren op de schachtenwand.

Resultaat

Alle schachten en leidingen vervangen en daardoor mogelijk gevaar op koolmonoxide, brand- en rookdoorslag voorkomen.

Referentie

Marcel van Breden, Medewerker Contractmanagement Woonstichting SSW

In de afgelopen 2 jaar heeft Kinket ons geholpen bij het in kaart brengen van verschillende complexen. Aan de hand van deze deskundige inventarisaties, rekening houdend met de eisen van deze tijd, zijn hier offertes voor uitgebracht.

Inmiddels zijn er al diverse complexen door Kinket op woningniveau uitgevoerd waar ook Kinket rekening houdt met de bewoners (onze klant)

Renovatie brandpreventie appartementencomplex

Opdracht:
Renovatie zes Duplex woningen.

Werkzaamheden:

Periodieke controle brandblussers en vervanging rookmelders (Actieve Brandpreventie).
Brandwerende behandeling alle meterkasten.
Vluchtroute aanduidingen controleren en waar mogelijk vervangen.

Renovatie en vervanging brandwerende materialen

Opdrachtgever:
Heijmans Huizen BV

Opdracht:

Meterkasten in alle bestaande woningen afgedicht met brandwerende materialen.

Contact

Kinket Brandpreventie
de Netelhorst 3
8051 KE Hattem
T 038 444 00 62
info@kinket-brandpreventie.nl

Certificering
Certificering

Een goede vraag verdient een goed antwoord

Als het gaat om brandbeveiliging zijn wij altijd op zoek naar de juiste oplossing